Är såpa sur eller basisk?

Gul såpa eller gulsåpa från Västerbottenssåpa i en emaljerad såpbytta

En vanlig fråga och det enkla svaret är att såpa är basisk. Man skulle kunna uttrycka det så att basisk är motsatsen till sur. Vilket pH-värde har såpa? Olika såpor har dock olika pH-värden, ofta kan man läsa på förpackningen eller i produktens säkerhetsdatablad vilket pH-värde produkten har. Vad betyder basisk? På ”kemispråk” är baser … Read more