Iris Hantverk

Iris hantverk är starkt kopplat  till och delar även sin historia med Synskadades Riksförbund. På 1800-talet när Sverige gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle flyttade folk in till städerna och vår arbetarrörelse växte fram.

I november 1870 tog doktor Axel Beskov initiativet till grundandet av Manillaskolan, som blev ett arbetshem för synskadade. Till en början bodde de flesta på hemmet. Lönen var 75 procent av produkternas försäljningsvärde. Man arbetade från kl 06 på morgonen till klockan 21 på kvällen.

1889 grundade en gruppering av synskadade med någon form av hantverk som yrke,  en politisk oberoende organisation nämligen De Blindas Förening. Syfte med föreningen var att tillgodose och uppmuntra, synskadade, till att aktivt kunna delta i samhället i olika sociala sammanhang, till exempel musikaliska evenemang och föreläsningar men mest arbetade man med lika rätt till arbete.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr