Handdiskmedel, Lillys Eco

  52 kr

  6 i lager

  Strl: 500ml
  Ursprungsland: Irland
  Varumärke: Lilly’s Eco Clean
  Eko: Nej
  Kontrollorgan: EU Ecolabel, Svanen-godkänd (e)
  Ingredienser:
  5-15% anjoniska tensider, <5% amfoteriska tensider, <5% nonjoniska tensider, Aloe barbadensis, Citronolja (linalool, limonen), Salt, Citronsyra, Konserveringsmedel: Bensisothiazolinon och Metylisothiazolinon.
  Varning: Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn.
  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha då produkten eller etiketten till hands.
  Innehållet/behållaren lämnas till lämplig lokal miljöstation.