Mögel och städning

Mögel kan vara en bekymmersam fråga, och det är viktigt att veta hur man ska hantera det. I detta inlägg ge vi insikter om mögel och städning samt delar vi användbara tips för att rengöra mögel på olika ytor. Från identifiering till åtgärder och förebyggande åtgärder, här är vad du behöver veta för att ta itu med mögel i ditt hem! 

 

Senast redigerad den 20 maj 2024

 

 

Först, vad är mögel? Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i Mögel växer på ett närings innehållande substrat, till exempel ved men mögel kan också växa på andra organiska material, men något behöver det att få fäste i och börja växa. Att ha en juste grundstädning och inte ge möglet så mycket att börja växa i är därför ofta en god ide.


Mögel kan till exempel växa på oorganiska material som betong om ytan är fuktig, nedsmutsad med damm, jord eller annan smuts.


Ytor som är oorganiska och rena står emot mögelpåväxt väl, till exempel renhållet kakel. Mögel trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta byggnader där ventilation eller fuktskydd inte fungerar.

 


Den här soffan hade stått fuktigt och dessutom var den vid alla knappar full av biologist material (ostkrokar, brödsmulor mm) som gett en perfekt miljö för mögel att angripa möbeln. 
Vi tog in den och rengjorde den med såpspray och trasa. När det biologiska materialet städats bort fick soffan torka väl, sedan gjordes samma rengöring en gång till och nu står möbeln torrt igen utan mögel. Angreppet var alltså bara ytligt och lokalt och var möjligt att städa bort. (Använd andningsskydd även vid ytliga angrepp som detta).

 

TILL SÅPSPRAY - Såpa Startpaket

 


Allt mögel är inte farligt men det är väldigt svårt att veta om det är farligt eller inte om man inte är väldigt bra på just mögel, be därför om professionell hjälp om du har ett mögelangrepp hemma. Mögel kan vara skadligt både för ditt hem och hälsan, därför ska man vara observant. Man kan drabbas av allt från huvudvärk till förgiftning orsakad av mykotoxiner. Misstänker du mögelangrepp i din bostad bör det kontrolleras för det är inte alls säkert att det syns eller känns på lukten även om det ofta både syns och känns på lukten.


Mögel kan förstås också vara bra, exempelvis används penselmögel för framställning av antibiotika och penicillin men chansen att du skulle ha källaren full av penicillin är trots allt liten, så kolla upp saken!


Men få inte mögel-panik, mögel finns trots allt överallt runtomkring oss och är en naturlig del av vår miljö, mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land. På vintern kan det vara så få som 10 sporer per kubikmeter men på sommaren är det vanligt med över 10 000 sporer per kubikmeter i utomhusluften.

 


Här har vi en uppenbar vattenskada. Här är det inte möjligt att lösa problemet med städning. Här behöver man professionell hjälp med att åtgärda fuktskada och sanera.

 


Över åkrar finns till exempel Alternaria, Cladosporium och Fusarium medan Aspergillus och Penicillium mer förekommer i inomhusmiljö, ibland också i skogsterräng. Inget av det här märker vi av eller skadas av. Det är först när sporerna börjar växa och bilda mögel som problem kan uppstå. För att det ska hända behövs fukt, näring och rätt temperatur.


Ofta drabbar skadesvampar bostäder först vid 5–10 °C. På ett näringsrikt substrat kan däremot mögel växa nära 0 °C, exempelvis mögel på frukt i ett kallt kylskåp.

Kan man fixa det själv?
-Ja, om möglet är ytligt så går det bra. Är det däremot ett större problem, större angrepp behöver man professionell hjälp.


Till exempel så fann jag en fotbollsstrumpa i botten av en tvättkorg. Den hade lagts i korgen våt och med en våt handduk över, där hade den legat medan vi var bortresta ett par dagar och ja den hade möglat. Det här är inte ett mögelangrepp som behöver åtgärdas av ett proffs, det är lokalt och orsaken är uppenbar. Våt strumpa lämnas i botten av tvättkorg av plast. Här fanns alla förutsättningar men det är enkelt åtgärdat. Tvättkorgen skurade jag ur med såpa och handduk och strumpor tvättades i maskin. 

 

Har du lokalt mögel att städa bort, använd en ansiktsmask för säkerhets skull. Använd gärna handskar också och om det är mycket ha gärna skyddsgalsögon också. Lokalisera källan: Försök att ta reda på varför det finns mögel. Är det bara en våt strumpa eller finns det en underliggande orsak, vattenskada, trasiga ytskikt, dålig ventilation?

Städa med såpa och vatten, alternativt bikarbonat. Svampar och mögel trivs i sur miljö men inte i en basisk. Torka väl och se till att det inte står vatten kvar, vädra och torka är nycklar för att hålla mögel borta.

 


Mögel och silikonfog: Silikonfogar får ofta och efter ett tag svarta mögelprickar och tyvärr sitter de ofta under silikonfogen och då spelar det ingen roll hur du försöker rengöra ovansidan.


Silikonfogen behöver tas bort och göras om. Nu finns mögelfritt silikon i byggvaruhandeln. Använd gärna sådant silikon OCH undersök noga så att grundproblemet inte är en vattenskada då behöver den åtgärdas av en fackman.
När du är klar, kontrollera regelbundet så att inte problemet kommer tillbaka för då behöver du undersöka källan mer noggrant. 

 

Mögel och kakelfogar: Har kakelfogarna missfärgats? Det är inte säkert att det är mögel, det kan också vara kalk eller biologisk smuts, hudavlagringar, tvålrester och så vidare, det är sådant som du får bort med såpa och en styvare borste. Och som nämnt ovan, mögel behöver något att växa på, skurar man rent minskar man risken för att mögelsporer ska få fäste.


Fusarium är en svamp som blir lite röd/rosa till färgen och den trivs också och är mycket vanlig i dusch och badutrymmen, den skurar du och håller borta med såpa och borste.

 

Dammsugare och mögel: Om du dammsugat upp mögel behöver dammsudaren rengöras grundligt och alla filter bytas annars riskerar du att sprida mögelsporerna via dammsugaren.

 


Här har en innerdörr stått i ett fuktigt förråd. Detta var också bara ytligt mögel och gick bra att skura bort.Snabbrepetition

1. Använd minst andningsskydd, gärna handskar och glasögon också.
2. Ta reda på orsaken / hitta källan.
3. Rengör och kontrollera så att inte möglet återkommer.
4. Återkommer problemet eller kan inte källan lokaliseras, då behöver du kontakta professionell hjälp och eventuellt även ditt försäkringsbolag.

 

___________________________________________________________________________________

Frågor och svar

 

 

1. Vilka är de vanligaste platserna där mögel kan växa i hemmet enligt inlägget?

De vanligaste platserna där mögel kan växa i hemmet är på organiska material såsom trä, men det kan även förekomma på oorganiska material som betong om ytan är fuktig och nedsmutsad.

 2. Varför är det viktigt att ta reda på och åtgärda källan till mögeltillväxt?

Att ta reda på och åtgärda källan till mögeltillväxt är viktigt eftersom mögel trivs i fuktiga miljöer och behöver en näring att växa på. Om källan inte åtgärdas kan mögeltillväxten återkomma trots rengöringsåtgärder! 

 

 


3. Vad är fördelarna med att använda såpa och vatten för att rengöra mögel?

Fördelarna med att använda såpa och vatten för att rengöra mögel är att svampar och mögel trivs i en sur miljö men inte i en basisk. Såpa gör ytan basisk och därför mindre gynnsam för mögeltillväxt. 

 

 

Beställ naturliga städprodukter här: Västerbottenssåpa
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar