Hållbarhet

Planetariska gränser & hållbarhet

Det är uppenbart, vi har bara en planet att bo på, en planet som vi dessvärre inte tagit speciellt väl hand om. Det finns gränser för vad jorden kan tåla!

 

Men var går dessa gränser?

Det är inte helt lätt att veta, men Johan Rockström på Stockholm Resilience Center och hans team har utvecklat ett system som gör att vi kan förstå och mäta var dessa gränser finns. Forskningsgruppen har identifierat nio viktiga områden, för varje område visas gränsvärden i modellen nedan.

Modellen är byggd med cirklar uppdelade i nio delar, likt en tårtdiagram. Varje del av tårtan representerar ett område och planetens gränder per område.

 

Gröna fält: Problemet är inte så stort att vi har överskridit en gräns för vad planeten kan tåla. Själva gränsen kallas för planetarisk gräns. 

Där färgen är gul, orange eller röd har vi överskridit gränserna. Vissa delar av cirkeln saknar färg och det är för att forskarna ännu inte har lyckats hitta tillräckligt med data för att kunna räkna och fylla diagrammet.

Eftersom att vi har passerat gränsen för biogeokemiska flöden är det viktigt att vi gör allt vi kan för att inte försämra saker ytterligare utan försöker förbättra. Därför bestämde vi oss för att göra städningen mer miljövänlig och ta fram rengöringsprodukter och städredskap som inte skadar dig eller naturen och som inte gör att vi flyttas närmre en planetarisk gräns.

BETYDELSEN AV ATT ANVÄNDA CIRKULÄR RÅVARA

I en cirkulär ekonomi används saker och ting så länge som möjligt.
När de går sönder lagas de, görs om till något annat eller återvinns.

Cirkulär ekonomi

JÄMFÖRELSE AV JUNGFRULIG RÅVARA

I exemplet nedan ser du först en jämförelse av produktion av ett kilo palmolja och ett kilo rapsolja. Som du ser har palmoljan 10 kg Co2 per kilo medan rapsoljan har 2kg Co2 per kilo, men båda oljornas Co2 utsläpp kommer till största del från själva odlingen, det vill säga när vi tar fram råvaran. Det har alltså betydelse vilken råvara vi väljer men båda oljorna har övervägande del Co2 från produktionen.

Västerbottenssåpa är en cirkulär produkt. Den tillverkas av rapsolja som redan använts en gång, renats och förtvålats till såpa. Vi använder alltså ingen ny olje-råvara till vår såpa utan återanvänder redan producerad rapsolja. Det innebär att det inte framställs jungfrulig fett-råvara för vår skull och vi har därför räknat bort den delen i diagrammet för såpa. Utsläppen för övrigt som behövs vid tillverkningen finns inräknade under förtvålning och förpackning.

Såpa koldioxidutsläpp

När vi framställer såpa sker också utsläpp om än mycket små. Vi använder el, transporter och emballage på ett så hållbart och klimatsmart sätt vi förmår.
Vi arbetar ständigt för attt minska vårt avtryck. Till exempel så har vi bytt ut en del av våra flaskor till POP-prevented ocean plastic, plast som plockats upp från stränder för att inte hamna i haven. Vi arbetar för att kunna byta ut all plast till POP.

Beräkningarna är gjorda med hjälp av: sustainability.alpla.com,
carboncloud.com, miljofordon.se, climatehero.me, postnord.se. Vi arbetar
ständigt med att uppdatera siffror och göra mer exakta beräkningar.
Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera beräkningarna för att få dem att stämma så bra som möjligt. 

Vi vill också tacka Inlandets teknikpark och Heligfjäll Ekosystems hållbarhetskonsult för Cirkulära affärsmodeller för att ni granskat våra beräkningar. 

 

Västerbottenssåpa - miljövänliga rengöringsprodukter

Västerbottensåpa tillverkas i Vilhelmina, Sverige, från återvunnen rapsolja enligt ett grundrecept från 1926. Den skadar varken dig eller naturen och återvinner använd olja från utvalda restauranger - olja som annars skulle slutat som avfall.

  • Genom att använda vår naturliga och lätt nedbrytbara såpa minskar du mängden skadliga kemikalier i hemmet.
  • Genom att återanvända sprayflaskan och fylla på med våra små refill påfyllningar så minskar du användningen av plast.

  • 45% av världens all utsläpp kommer från människors sätt att producera nya råvaror. Genom att välja Västerbottenssåpa som är en återbruksprodukt bidrar du till övergången till en cirkulär ekonomi och minskade utsläpp. Tack för att du är med i klimatomställningsarbetet. 

 

 

Sara, hennes man Magnus och son Albert hjälpte till med strandrensningen vid Callao, Surf Beach i Arguineguin, på Gran Canaria, Spanien, i november 2022, som arrangeras av Oceans4Life. 11 sopsäckar med plast samlades in och skickades för återvinning.


Påfyllningsflaskorna är gjorda av
POP, Prevented Ocean Plastic, återvunnen plast plockad från stränder runt om i världen. Plasten samlas in inom en radie på 50 km från kusten eller vattendrag som mynnar ut i havet. POP-programmet förhindrar över 1000 ton plast från att nå havet varje månad och erbjuder robust, högkvalitativ återvunnen plast. 


Produktionen av återvunnen plast släpper ut 5 gånger mindre koldioxid än "ny plast", plus att POP-programmet förhindrar att den hamnar i havet.

 

Upptäck vår rengöringsprodukt kollektion