Västerbottens museum

Vi är mycket glada att kunna säga att vi har Västerbottens Museum som återförsäljare för vår såpa.

Här står såpan och ”glänser” tillsammans med produkter från Det Samiska Apoteket.

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer och vi är lite malliga över att få vara en liten del av detta 
Besök gärna museet om ni befinner er i Umeå, här finns att se och göra både för liten och stor.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar