Tvål och såpa, en viktig del i vår moderna historia

I dagens inlägg pratar jag om den oväntade men avgörande rollen som tvål har spelat genom historien när det gäller att rädda liv och förbättra hygienen.


Senast redigerad den 22 maj 2024

 

Livräddande uppfinningar genom historien finns det många av men en av de mest effektiva livräddarna är något så oväntat som tvålen. Bland annat så har massproduktion av tvål minskat spädbarnsdödlighet och mödradödlighet men många, många andra infektioner har också undvikits tack vare en bättre hygien.

 

 

Under 1800-talets krig tros fler ha dött av infektioner än för vapen och när den världsberömda Florence Nightingale anlände till fältsjukhuset Selimiye Barracks under Krimkriget var det rent vatten och strikta hygienrutiner som blev Nightingales första och kanske viktigaste åtgärder.
Såpa är en sorts tvål, medan tvål används för att tvätta kroppen används såpa för att rengöra och städa.


För att göra äkta hårdtvål använder man natriumhydroxid medan kaliumhydroxid ger en mjukare tvål = såpa. Äkta flytande tvål har innehållsförteckning med incinamn som t ex Potassium olivate (förtvålad olivolja) Potassium-xxx o.s.v. Det betyder att tvålens innehåll är fettsyrasalter som förtvålats med kaliumhydroxid (potassium hydroxide) och en olja. Kaliumhydroxide skapar mjuka tvålkristaller. Riktig såpa som linoljesåpa, Västerbottenssåpa är en äkta flytande tvål/såpa = fettsyrasalter från kaliumhydroxid. Det är bara i norden vi har ett eget ord för Såpa, i andra länder heter det t ex Cleanins Soap och liquid soap, man skiljer alltså inte på såpa och tvål språkligt.


Den senaste riktiga påminnelsen och hygienens betydelse fick vi under Corona-pandemin när vi via media fick dagliga upplysningar om vikten av att tvätta händerna och använda tvål och vatten.

 

 

_________________________________________________________________________________________

Frågor och svar 

 

 

1. Varför har tvål betraktats som en livräddande uppfinning genom historien?

 

Tvål har varit avgörande för att förbättra hygienen och minska risken för infektioner, vilket har bidragit till att rädda liv, särskilt bland spädbarn och mödrar.

 

 

2. Hur skiljer sig tillverkningsprocessen för tvål och såpa åt?

 

Äkta hårdtvål tillverkas med natriumhydroxid, medan äkta flytande såpa tillverkas med kaliumhydroxid för en mjukare konsistens.

 

 

 

3. Hur har tvål bidragit till att minska spädbarns- och mödradödlighet genom historien?

 

 

Tvål har bidragit till förbättrad hygien, vilket har minskat risken för infektioner och därmed spädbarns- och mödradödlighet.

 

 

Beställ naturliga städprodukter här: Västerbottenssåpa

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar