Vad är då formaldehyd?

Formaldehyd är ett bra ämne att börja leta efter när man förutsatt sig att börja läsa innehållsförteckningar. Det är ett ämne där dokumentationen av skadeverkningarna är gedigen. Ett bra ämne att akta sig för helt enkelt. Nu är det inte så enkelt att det står FORMALDEHYD klart och tydligt i innehållsförteckningen, det kan heta en massa andra saker också därför finns en lista nedan med olika benämningar. 

 

Vad är då formaldehyd?

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas med stickande lukt. Formaldehyd löst i vatten kallas formalin.
Formaldehyd är en viktig baskemikalie som används som material i flera industriprocesser, exempelvis plasttillverkning, lim mm. 

I sin rena form används formaldehyd som konserveringsmedel och kan finnas i kosmetika, hygienartiklar och rengöringsmedel.
Formaldehyd kan även finnas i nya kläder och det är en orsak till att du säkert läst eller hört att man ska tvätta nya kläder innan man använder dem.

Längre ner i den här texten finns en lista på hur formaldehyd kan se ut i en innehållsförteckning.

Formaldehyd ger redan vid låga halter i luften upphov till irritation i ögon och andningsvägar hos många människor. Formalin (formaldehyd löst i vatten) kan även orsaka allergiska eksem. Forskning har också påvisat att formaldehyd är cancerframkallande.


Formaldehyd är klassat av National Toxicology Program i USA och av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC som cancerframkallande för människa baserat på ökad förekomst av cancer i näshålan och leukemi hos yrkesmässigt exponerade.


Läs mer här: https://www.vetenskaphalsa.se/vad-ar-formaldehyd/


Nedan finns en lista med INCI-namnet på de vanligaste formaldehydavgivarna (inom parantes står andra namn som ibland kan användas): 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol ) 

5-Brom-5-Nitro-1,3-Dioxan (Bronidox)

Diazolidinyl urea (Germall II) 

DMDM Hydantoin Imidazolidinyl urea (Imidurea, Germall 115) 

Quaternium 15 (1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride)  


Exempel på formaldehydavgivande konserveringsmedel som kan förekomma i arbetsmiljön: Glydant 

Grotan BK 
Grotan OX 
Grotan WS 
Parmetol K50 
Preventol D2 
Dowicil 75 
Dowicil 200 
Formalin Metylaldehyd Metanal Oximetylen INCI-namn: Formaldehyde. CAS-nr. 50-00-0

 

Till Västerbottenssåpas produkter 

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar