Vad är då formaldehyd?

I detta inlägg beskriver vi formaldehyd, en skadlig kemikalie som kan orsaka irritation, allergiska reaktioner och cancer. Vi förklarar var formaldehyd kan förekomma, såsom i kosmetika, rengöringsmedel och nya kläder, och varför det är viktigt att undvika det. Dessutom listar vi olika namn formaldehyd kan förekomma under i innehållsförteckningar, vilket hjälper dig att identifiera och undvika ämnet.

_

Formaldehyd är ett bra ämne att börja leta efter när man förutsatt sig att börja läsa innehållsförteckningar. Det är ett ämne där dokumentationen av skadeverkningarna är gedigen. Ett bra ämne att akta sig för helt enkelt. Nu är det inte så enkelt att det står FORMALDEHYD klart och tydligt i innehållsförteckningen, det kan heta en massa andra saker också därför finns en lista nedan med olika benämningar. 

Vad är då formaldehyd?

Formaldehyd, metanal, är en färglös gas med stickande lukt. Formaldehyd löst i vatten kallas formalin. Formaldehyd är en viktig baskemikalie som används som material i flera industriprocesser, exempelvis plasttillverkning, lim mm. 

I sin rena form används formaldehyd som konserveringsmedel och kan finnas i kosmetika, hygienartiklar och rengöringsmedel. Formaldehyd kan även finnas i nya kläder och det är en orsak till att du säkert läst eller hört att man ska tvätta nya kläder innan man använder dem.

Längre ner i den här texten finns en lista på hur formaldehyd kan se ut i en innehållsförteckning.

Formaldehyd ger redan vid låga halter i luften upphov till irritation i ögon och andningsvägar hos många människor. Formalin (formaldehyd löst i vatten) kan även orsaka allergiska eksem. Forskning har också påvisat att formaldehyd är cancerframkallande.


Formaldehyd är klassat av National Toxicology Program i USA och av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC som cancerframkallande för människa baserat på ökad förekomst av cancer i näshålan och leukemi hos yrkesmässigt exponerade.


Läs mer här: https://www.vetenskaphalsa.se/vad-ar-formaldehyd/


Nedan finns en lista med INCI-namnet på de vanligaste formaldehydavgivarna (inom parantes står andra namn som ibland kan användas): 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol ) 

5-Brom-5-Nitro-1,3-Dioxan (Bronidox)

Diazolidinyl urea (Germall II) 

DMDM Hydantoin Imidazolidinyl urea (Imidurea, Germall 115) 

Quaternium 15 (1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride)  


Exempel på formaldehydavgivande konserveringsmedel som kan förekomma i arbetsmiljön: Glydant 

Grotan BK 
Grotan OX 
Grotan WS 
Parmetol K50 
Preventol D2 
Dowicil 75 
Dowicil 200 
Formalin Metylaldehyd Metanal Oximetylen INCI-namn: Formaldehyde. CAS-nr. 50-00-0

____________________________________________________________________________

Frågor och Svar

 

Varför är det viktigt att undvika formaldehyd i produkter?
Formaldehyd är en skadlig kemikalie som kan orsaka irritation i ögon och andningsvägar, allergiska eksem och är klassad som cancerframkallande. Därför är det viktigt att undvika produkter som innehåller denna kemikalie för att skydda hälsan.


I vilka produkter kan man hitta formaldehyd?
Formaldehyd kan finnas i kosmetika, hygienartiklar, rengöringsmedel och nya kläder. Det används också i industriprocesser för plasttillverkning och lim. Att tvätta nya kläder innan användning kan hjälpa till att minska exponeringen.

Hur kan man identifiera formaldehyd i innehållsförteckningar?
Formaldehyd kan förekomma under olika namn i innehållsförteckningar. Några exempel på formaldehydavgivande ämnen inkluderar Bronopol, Bronidox, Germall II, DMDM Hydantoin, Imidurea, Quaternium 15, och Glydant. Att känna till dessa namn kan hjälpa dig att undvika produkter som innehåller formaldehyd.

 

Till Västerbottenssåpas produkter

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar