Varför ska man plastbanta?

Plast är ett mångsidigt material med många fördelar, men dess hållbarhet och skadliga ämnen gör det problematiskt när det hamnar i naturen. Plastbantning, att minska plastanvändningen, hjälper både miljön och hälsan genom att reducera avfall, klimatpåverkan och exponering för skadliga kemikalier. Samtidigt är det viktigt att välja återvunnen plast och återvinna korrekt för att minimera negativa effekter.


_

 

Det finns flera anledningar till det även om det ska sägas att plast är ett förträffligt material med många fina egenskaper och ibland är plast det bästa alternativet. Rätt återvunnet och hanterat är plast ett ok material, problemet är när den hamnar på fel plats.

 

Tyvärr är plastens fina egenskaper ibland också det som gör den mindre bra. Till exempel bryts de flesta plaster inte ner som andra material, saker som är menade att användas väldigt kort tid, en engångs lunchlåda, påse eller en mugg finns kan finnas kvar i flera hundra år men används av oss bara en kort liten stund. Mängden plast som hamnar i naturen på marken eller i havet blir till slut allt för stor. Great Pacific Garbage Patch, en “plastö” i Stilla Havet har nu storleken av drygt tre gånger Sveriges yta. 

 

Forskare varnar för att det om vi fortsätter så här snart finns mer plast än fisk i haven. 

 

En annan sak som gör plast svår är dess innehåll. Det finns såklart bra plast men den kan innehålla skadliga ämnen också och det är ju väldigt svårt att som konsument veta eller ta reda på exakt vad vår vattenflaska eller leksak innehåller, det är också en anledning till att plastbanta. Genom att minska plastanvändningen minskar man också exponeringen för dessa potentiellt skadliga ämnen.

 

Vill du läsa mer om hur ftalater (finns ofta i plast) stör människans hormonbalans så finns mer info om det här.

 

Vetenskapshälsa: Jagar partiklar som skadar hormonbalansen. 

 

Att plastbanta, eller minska användningen av plast, är alltså en viktig åtgärd med flera positiva effekter för både miljö och hälsan.
Här är fler skäl till varför många människor och organisationer strävar efter att minska sin plastanvändning:

  • * Plast tillverkas ofta från icke-förnybara råvaror, såsom olja. Genom att minska plastanvändningen bidrar man till att minska beroendet av dessa ändliga resurser och främja övergången till förnybara alternativ.

  • * Klimatpåverkan: Produktionen av plast och avfallshantering genererar växthusgasutsläpp. Genom att minska plastanvändningen kan man bidra till att minska den totala klimatpåverkan.

  • * Incitament för förändring: Genom att individer och företag aktivt väljer att minska sin plastanvändning skickar de signaler till tillverkare och beslutsfattare om att det finns en efterfrågan på hållbara alternativ. Detta kan främja utvecklingen och användningen av mer miljövänliga material.


Sammanfattningsvis är plastbantning en åtgärd som syftar till att minska de negativa miljö- och hälsopåverkningar som är förknippade med överdriven användning av plast. Det är en del av det bredare globala ansträngningen att främja hållbarhet och bevara miljön för framtida generationer.

 

Det är dock svårt att bli helt plastfri och vissa produkter går nästan inte att tillverka eller förpacka utan plast. Det viktiga då är att det är bra plast, gärna återbrukad OCH att du som konsument sorterar och återvinner plasten rätt så att den inte hamnar på fel plats.


Västerbottenssåpa refillflaskor är tex tillverkade av POP, prevented ocean plastic - plast som samlats in från stränder och strandnära områden för att inte hamna i haven.
Återvinn den lilla flaskan som hårdplast så blir den till en ny flaska igen och på så sätt blir vi lite bättre igen.

 


Varför är då inte Västerbottenssåpas flaskor av glas? Det är en relevant fråga - svaret är att det skulle bli väldigt mycket mer utsläpp i och med tyngre och svårare transporter med glas, dessutom är glas också en ändlig resurs och det råder faktiskt brist på råvara till glas idag. Då är det bättre att de glasflaskor som produceras får gå till livsmedelsindustrin tycker vi. Det finns också en fara i att städa med glasflaskor, det är mycket lätt att en glasflaska går sönder och man kan göra sig mycket illa på skärvorna. 

____________________________________________________________________________

Frågor och Svar

 

Varför är det viktigt att minska plastanvändningen?
Att minska plastanvändningen är viktigt eftersom plast inte bryts ner snabbt och kan finnas kvar i naturen i hundratals år. Det bidrar till avfallsproblem och skadar djurlivet, som den stora "plastön" i Stilla Havet visar. Dessutom kan plast innehålla skadliga kemikalier som påverkar vår hälsa.

 

Vad är ett exempel på hur Västerbottenssåpa hanterar plastproblemet?
Västerbottenssåpa använder refillflaskor tillverkade av POP (Prevented Ocean Plastic), vilket innebär att plasten samlats in från stränder och strandnära områden för att förhindra att den hamnar i haven. Dessa flaskor kan återvinnas som hårdplast och bli nya flaskor igen.Varför använder Västerbottenssåpa inte glasflaskor istället för plast?
Glasflaskor skulle innebära mer utsläpp på grund av tyngre och svårare transporter, och glas är också en ändlig resurs. Det är bättre att glasflaskor går till livsmedelsindustrin där de är mer nödvändiga. Dessutom kan glasflaskor vara farliga vid städning om de går sönder och skärvor sprids.

 

Utforska Västerbottenssåpa produkter

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar