Vad Innebär Farosymboler och Varningsmärkningar?

I detta inlägg beskriver vi vikten av farosymboler på produkter och hur de fungerar som varningar för konsumenter. Vi går igenom olika typer av farosymboler och deras betydelse, samt varför det är viktigt att följa instruktionerna på produkterna. Vi avslutar med en diskussion om varför vissa produkter inte behöver farosymboler, som vår egen Västerbottenssåpa.


_

Faro symboler finns för att varna oss konsumenter och för att informera om hur vi använder produkten på ett säkert sätt. En produkt kan ha flera farosymboler eftersom att produkten kan vara skadlig på mer än ett sätt.


På förpackningen ska det också stå hur du kan skydda dig och hur du hanterar överbliven produkt.


Observera att farosymboler kan finnas även på “naturliga” produkter som eteriska oljor då de kan vara till exempel allergiframkallande. Även naturliga dofter i hög koncentration kan behöva märkas med farosymboler och de ska hanteras så som märkningen anger trots att de är “naturliga”, man ska aldrig bortse från en farosymbol, inte ens om man själv anser att produkten är “naturlig”.

 


Frätande

Farosymbolen betyder att produkten är frätande. 

En produkt som är märkt med ”Frätande” kan ge skador om du får den på huden, i ögonen eller i munnen. Det kan till exempel vara kalkborttagningsmedel, ugnsrengöringsmedel eller ammoniak. Om du använder frätande produkter ska du alltid ha på handskar och skyddsglasögon för att skydda dig. Tänk på att frätande produkter alltid ska förvaras så att barn inte kan komma åt dem. 

Till exempel maskindiskmedel och tvättmedel, kan också vara märkta med piktogrammet ”Frätande” eftersom de kan ge allvarliga skador på ögonen.

 

 

Skadligt

 

Farosymbolen betyder att produkten kan vara skadlig om om du får den på huden eller om du råkar svälja eller andas in produkten. 

Den här symboler är “lite allmän" det vill säga den kan betyda lite olika saker men att det är läge att vara försiktig.
Det kan tex vara så att den irritera huden, ögonen eller luftvägarna eller att den kan ge upphov till hudallergi. Det kan också betyda att man kan bli yr eller dåsig av att andas in den.  Piktogrammet finns också på produkter som är farliga för jordens ozonskikt.

Produkter som är märkta med ”Skadlig” är vanliga i de flesta hem. Du kan till exempel se piktogrammet på doftljus, på flytande diskmedel och andra rengöringsmedel och på kylarvätska till bilen.

 

 

Allvarlig hälsofara

 

En produkt med farosymbolen ”Allvarlig hälsofara” kan vara mycket skadlig för hälsan om den används felaktigt. Produkterna kan till exempel skada inre organ i kroppen.

Det finns olika typer av faror som hänger ihop med piktogrammet ”Allvarlig hälsofara”. Du kan hitta farosymbolen på produkter som tändvätska, lampolja, lacknafta och bensin. Om du råkar svälja en sådan produkt kan den lätt glida ner i lungorna och ge kemisk lunginflammation som i värsta fall kan vara dödligt. 

Andra produkter är märkta med ”Allvarlig hälsofara” eftersom de kan orsaka en allergisk reaktion, astmasymtom eller göra det svårt att andas om man råkar andas in ångor från produkten.

Symbolen används också för att varna för allvarliga hälsoskador som till exempel cancer eller påverka möjligheten att få barn. Det är inte troligt att du har sådana produkter hemma, eftersom kemikalier med sådana egenskaper i regel inte får säljas till allmänheten.

 

 

Akut giftig

 

Farosymbolen betyder att produkten är giftig eller dödlig.

Produkter märkta med farosymbolen "Dödskalle" är mycket giftiga och att du kan bli mycket sjuk – eller till och med dö – om produkten används på fel sätt. Det är inte så troligt att du har produkter märkta med "Dödskalle" hemma, eftersom de flesta kemikalier med sådana egenskaper inte säljas till allmänheten här i Sverige. Men den här farosymbolen kan till exempel finnas på vissa e-cigarettvätskor.

 

Miljöfarlig

 

 

Farosymbolen betyder att produkten kan vara farlig för miljön.

En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” är giftig för djur och växter i miljön. De kemiska ämnen som finns i miljöfarliga produkter kan ibland också vara svåra att brytas ned i miljön och ansamlas i näringskedjan.

Du hittar den här farosymbolen på produkter som används mot insekter eller ogräs. Det kan också finnas på vissa rengöringsmedel, poolkemikalier och impregneringsspray.

En produkt som är märkt med ”Miljöfarlig” ska du inte hälla ut i avloppet eller kasta bland hushållsavfallet. Du ska istället lämna in den på miljöstationen.

 

Brandfarlig

 

 

Farosymbolen betyder att produkten är brandfarlig. Den ska hållas på avstånd från öppen eld. Den ska också hållas borta från sådant som kan ge ifrån sig gnistor och starta en brand, som till exempel elektrisk utrustning eller mekaniska verktyg.

Du kan hitta farosymbolen ”Brandfarlig” på olika produkter, som exempelvis bensin, diesel och lampoljor eller lösningsmedel som aceton eller terpentin och lacknafta. Även handsprit och lim kan vara brandfarliga produkter.

Du ska aldrig spraya en produkt som är märkt med ”Brandfarlig” nära öppen eld eller annat som kan starta en brand. Tänk på att behållaren ska vara tätt tillsluten och att den ska förvaras svalt och skyddas från solljus.

 

 

Explosiv

 

 

Farosymbolen betyder att produkten kan explodera.

Du har säkert inga produkter hemma som är märkta med piktogrammet ”Explosiv”. De flesta används på arbetsplatser som till exempel verkstäder, laboratorier och fabriker. Det är dock möjligt att du kan hitta några få explosiva produkter hemma, som till exempel fyrverkerier eller nödraketer. Explosiva produkter ska förvaras på avstånd från värme, gnistor och öppen eld. Om du har sådana hemma ska de förvaras svalt och mörkt.

 

 

Oxiderande

 

Farosymbolen "Oxiderande" betyder att produkten kan förvärra en brand.

Oxiderande produkter kan göra att en brand sprider sig snabbare och att den blir kraftigare. Exempel på oxiderande produkter är vissa blekmedel och produkter som man använder i swimmingpooler. Oxiderande produkter ska förvaras på avstånd från öppen eld och brandfarliga produkter.

 

Gas under tryck

 

 

Farosymbolen betyder att en behållare innehåller gas under tryck.

Det är mycket viktigt att en behållare som innehåller gas under tryck inte värms upp, till exempel genom att stå nära öppen eld. Behållaren kan nämligen explodera av värmen. 

En behållare som innehåller gas under tryck ska hanteras på det sätt som står på etiketten, så att man undviker att den exploderar. Om behållaren skadas ska man anlita professionell hjälp för att ta hand om den. Skadan kan göra att behållaren inte längre är helt tät och att det finns risk för att den kan explodera.

Symbolen för ”Gas under tryck” kan du hitta till exempel på gastuber för gasspisar och terrassvärmare. Bilmekaniker och smeder använder också gastuber när de svetsar metall. Dykare använder tuber med komprimerad luft för att kunna andas under vatten.

 

Vill du veta mer om farosymboler så kan du besöka kemikalienspektionens sida.

 

Såpa behöver inga varningssymboler

 

Västerbottenssåpa är en överfettad såpa som tillverkas i vår egna lilla fabrik i Vilhelmina, Västerbottens inland. Grundreceptet och hela iden kommer från gammelfarmor Fredrika i Hornsjö. Hon lät inget förfaras och det gör inte vi heller. Enligt hennes lära renar och förtvålar vi rapsolja till finaste städprodukt. Såpan är effektiv, dryg och snäll mot såväl dig som miljön. Den är faktiskt så snäll att inga varningssymboler behövs på etiketten. Klimatsmart och kemikalieklokt för dig och din familj och för framtiden.

____________________________________________________________________________

Frågor och Svar

 

Varför är det viktigt att följa instruktionerna på produkter med farosymboler?
Det är viktigt eftersom produkterna kan orsaka skador på hälsan eller miljön om de inte hanteras korrekt. Farosymbolerna ger anvisningar om hur man skyddar sig själv och andra.Kan naturliga produkter också ha farosymboler, och varför?
Ja, naturliga produkter som eteriska oljor kan vara allergiframkallande eller på andra sätt skadliga och kan därför behöva märkas med farosymboler. Det är viktigt att hantera dem enligt märkningen, trots att de är "naturliga".Vad ska man göra med miljöfarliga produkter när de är förbrukade?
Miljöfarliga produkter ska inte hällas ut i avloppet eller kastas bland hushållsavfall. De ska istället lämnas in på en miljöstation för säker hantering och avfallshantering.

 

Till Västerbottenssåpas hemsida och produkter

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar